media

Bu zamana kadar yayınladığımız pek çok blog postunda 2014’te içerik pazarlamasının öneminin giderek artacağı ve markalar için vazgeçilmez konuma geleceğini paylaşmıştık. Her geçen gün pek çok markanın içerikle pazarlama konusunda ciddi çalışmalar yaptığını da görmeye devam ediyoruz. Pazarlamanın bu ‘’moda’’ kavramını bütün markalar kullanmak istiyor. Bu noktada peki ‘’hangi içerik’’ sorusu gündeme geliyor. İçeriğin ne olması gerektiği konusunda, markalara yardımcı olmak ve içerik pazarlaması konusunu netleştirmek için çeşitli kategorizasyonlar yapılıyor.

Uzman İçerik: Marka hakkında yazılan blog/gazete/sosyal medya kanaat önderlerinin  üçüncü şahıs yazıları ve yorumları. Bu genellikle PR çalışmalarının sonucu olan kazanılan earned medya olarak da tanımlanan medyadır.

Kullanıcının ürettiği içerik: Marka fanlarının ve takipçilerinin ürettiği kendi kelimeleriyle markanın değerini anlatan  içerikler. Bu kullanıcıların yorumlarını, kullanıcının katkıda bulunduğu içerikleri içerir.  Forumlar, marka sitesi ya da bloguna gelen yorumlar.

Marka İçeriği: Marka tarafından geliştirilen ve markanın sahip olduğu her içerik. Bu blog postlarını, araştırma raporlarını, tanıtım yazılarını ve infografikleri  kapsamaktadır.

Hangi içerik türünün daha etkili olduğu, içerikle pazarlamada neyi kullanmak gerektiği Nielsen tarafından araştırıldı. Bununla ilgili olarak  otomobil,ev aletleri, video oyunları, elektronik  ürün markaları ile ilgili farklı içerik tiplerinin etkileri üzerine çalışıldı.

Araştırmadaki Nielsen görevlisi her katılımcının farklı türlerdeki içerikleri okuyup okumadığından emin olmak için her bir katılımcıyla fiziksel olarak odanın içerisinde oturdu.  Bu şekilde de araştırma daha güvenilir  ve doğru sonuç verecek hale getirildi.

İçerik Yaratmada En Önemlisi ”Güven” Oluşturmak!

Nielsen araştırmasından bulunun anahtarlardan biri  içeriğin güvenilirlik ve tarafsızlık özelliği tüketiciler için önemli olduğuydu.

Tüketicilerin %85’i   bir şey satın almayı düşündüklerinde düzenli  olarak ya da arada sırada uzman içerikler arıyorlar. Bu düşündükleri ürünler  ya da markalar hakkında  derin ve tarafsız bilgisi olan kişilerden yazı ve bilgi okumayı seviyorlar anlamına geliyor. Bu noktada blog etkisinin altı bir kez daha çiziliyor.

Hangi İçerik Türünü Kullanmak Gerekir?

Nielsen çalışmasının ortaya çıkardığı şey bu üç ana içerik türünden tek başına içerik pazarlamasının ihtiyaçlarını kapsayacak içerik türünün olmadığı yönündeydi.  Bunun yerine bütün markalar ( hangi kategoride olduğunun önemi yok), güven yaratmak , müşterileri eğitmek ve onlara  satın alma sürecinde yol göstermek için   uzman içeriği, kullanıcı tarafından yaratılan içeriği ve marka içeriğinin karışımını kullanması gerekmektedir.

-İlk olarak güven inşa etmeli:   Müşterilerle güven esası kurabilmek için güvenilir üçüncü şahıs uzmanlarla çalışarak başlamayı ifade ediyor.

-Sonra hikayenizi paylaşmalısınız: İlk olarak güven kuruldu, marka  hikayesini paylaşmak için  marka içeriğini kullanmak gerekiyor. Bu markanın, dikkatini çekmiş olduğu müşterilerle daha derin bağlar  kurmasını sağlar.

– Son olarak,  mesajı güçlendirmeye devam etmek gerekiyor.  Eforu müşteri kullanıcı yorumu ve diğer müşteri odaklı içerik  oluşturmalarına teşvik ettirmek  ve marka hakkında devamlı olarak daha  çok  içerik üreten uzmanlarla çalışmak için devam etmek.

Bu içerik nereden geliyor ?

Markalaşmış içerik: İçeriği markanın kendi kendine kontrol edebildiği tek içerik türüdür.

Uzman İçerik : Uzman içeriği sağlamanın/ güvenceye almanın yolu genellikle PR çalışmalarıdır. Çünkü alanında uzman blog yazarları, gazeteciler ve online kanaat önderlerinin hepsi ürün deneyimlemesi ve markanın pr çalışmaları sonunda marka hakkında bir fikir oluşturur ve bu fikirlerini yazarlar.

Kullanıcının Yarattığı İçerik: Markanın yada ürününün  aldığı olumlu yorumlar  tatmin olmuş müşterinin sonucudur ; ama hepimizin bildiği gibi, bir insanın üründen tatmin olması senin markanın savunucusu elçisi olacağı anlamına gelmez.  Burada da onlarla sürdürülebilir bir ilişki kurmak, şikayet yönetimini başarı ile gerçekleştirmek önemlidir.

Bu içerik oluşturulurken Content Marketing Institute’nün araştırması kaynak alınmıştır.