Bumerang bloggerları, sosyal sorumluluk projelerinde varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bloggerlarımıza, çevre duyarlılıkları ile ilgili sorular sorduk ve aldığımız yanıtları paylaşmak istedik.

  • Ankete katılan bloggerların %86’sı, Türkiye’de çevre konusunda yeteri kadar yatırım yapılmadığını düşünüyor. Ankete katılan 535 bloggerın ise sadece %14’ü Türkiye’de çevreye yeteri kadar yatırım yapıldığını düşünüyor.

 

  • Bloggerların %66’sına göre bugün çevre için en büyük tehdit çevre bilincinin yetersizliği. İkinci sırada ise yaklaşık %17’lik bir oranla fabrika atıkları geliyor. Üçüncü sırada %10 ile nükleer santraller yer alırken, son sırada ise %7’lik bir oranla hidroelektrik santraller çevreyi tehdit eden unsurlar arasında öne çıkıyor.

 

  • Bloggerların büyük çoğunluğu nükleer santrallere karşı. Ankete katılan bloggerların %75’i Türkiye’de nükleer santral kurulmasına “Hayır” diyor. “Evet” diyen yaklaşık %25’lik kesimi ise çoğunlukla İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi gelişmiş, sanayi kentlerindeki katılımcılar oluşturuyor.

  • Bloggerlar Türkiye’deki çevre duyarlılığını da yetersiz buluyor. Ankete katılan bloggerların yaklaşık %76’sı ülkemizdeki çevre duyarlılığının “çok yetersiz” ve “yetersiz” olduğunu düşünürken, yaklaşık %23’ü ise daha fazla duyarlılık gerektiğine inanıyor. Türkiye’de yeterli çevre bilincinin mevcut olduğunu belirten bloggerların oranı ise sadece %1.