Guerilla Marketing
Alışıldık reklam stratejilerinin dışına çıkılarak yapılan ve harcamaları minimize etmeyi, reklamın etkisini ise maksimuma çekmeyi amaçlayan reklam yöntemleridir.

Click-through
Bir web sitesinde bulunan reklamlardan herhangi birine tıklandığında başka bir siteye yönlendirilmek.

CTR (Click Thru Rate)
Tıklamanın bin gösterime oranı. Alınan tıklama gösterim sayısının binle çarpımına bölünür.

Blind Network
Reklamveren veya pazarlamacılara çok uygun fiyat veren fakat çoğu zaman reklamların yayınlanacağı mecraları belirleme ve kontrol etme imkanı vermeyen çok sayıda siteden oluşan networkler.

Ad blocker
Web tarayıcılar ile çalışan ve reklamların görüntülenmesini engelleyen yazılımdır.

Activity audit
Ölçümlenen aktivitenin bağımsız olarak belirli bir zaman aralığında doğrulanması. Ölçümlenen aktivite klik sayısı, görünme sayısı ya da ziyaretçi sayısı

olabilir.

Bonus impressions
Reklam verene vaad edilen görünüm sayısının üzerinde gerçekleştirilen ekstra gösterim sayısıdır.

Brand Awareness
Müşterinin bir markayı ne kadar iyi anımsayabildiğini belirleyerek, markanın pazarlama verimliliğini tespit eden bir kriterdir.

Expandable banners
İnternet sitesinde bulunan reklama tıklandığında veya fare imleçi reklam üzerine götürüldüğünde genişleyen banner çeşididir.

Linux
Bir işletim sistemi olup UNIX’in türevi olan bu işletim sistemi tamamen ücretsiz dir. Gün geçtikçe kişisel alanda kullanımı artmaktadır.