comScore, sizlerin oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğümüz dünyadaki blog okuma oranlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Sonuçlar ise daha da ilgi çekici. En yoğun internet kullanımının görüldüğü Kuzey Amerika’ya rağmen, bloglar söz konusu olduğunda dünya genelinde Uzak Doğu ülkelerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Avrupa ülkeleri blog okuma konusunda pek aktif olmasa da listede oldukça dikkat çekici bir oyuncu var: Türkiye.

Blog okuyucularının internet kullanıcılarına olan oranları ve blog okurken harcanan sürenin yer aldığı raporda, sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı Türkiye ve Brezilya, Uzak Doğu ülkelerinin yanında yer alıyor.

İlk sıraya baktığımızda Tayvan‘ı görüyoruz. Tayvanlı internet kullanıcılarının %85.5 gibi yüksek bir oranı blogları ziyaret ediyor. Brezilya ise az bir farkla (%85.2) ardından geliyor. 3. sırada yine yakından izleyen bir takipçi olan Güney Kore yer alıyor. (%84.9) Ancak 4. sırada yer alan Türkiye‘ye geldiğimizde aradaki farkın biraz açıldığını söyleyebiliriz. (%81.9) Bu oran yaklaşık 20 milyon internet kullanıcısı anlamına geliyor. 5. sırada ise %80.5’lik bir oranla Japonya yer alıyor.

Haziran 2011 tarihinde elde edilen verilere göre, süre açısından değerlendirildiğinde bloglarda en fazla vakit geçiren ülke 62.6 dakika ile Japonya. Bir diğer Uzak Doğu ülkesi olan Güney Kore’de ise bu süre 49.6 dakikaya düşüyor. Ardından bir Doğu Avrupa ülkesi olan Polonya’nın geldiğini görüyoruz. (47.7 dakika) Listenin sonunda ise 33.1 dakika ile Endonezya ve 32.5 dakika ile Brezilya yer alıyor.

Rapora göre ülkemizle ilgili bazı çıkarımlarda bulunmak gerekirse, Türkiye’deki internet kullanıcılarının çok büyük bir oranının aynı zamanda birer blog okuyucusu olduklarını söyleyebiliriz. Ancak bu kategoride ilk 5’te yer alan Türkiye’nin, blog okuma süresi konusunda listeye bile giremediğini düşünürsek, özgün içerik oluşturma konusunda aynı başarının gösterilmediğini söyleyebiliriz…

Sizler de konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!