2010 yılının blogcuları kimlerdi? Dünya genelinde Kuzey Amerika’nın blogcular arasında en büyük yüzdeye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki blogcuların en çok hobi amaçlı yazdıklarını? Bu yazıda 2010 yılının blog istatistikleri hakkında bir çok ilginç bilgi bulacaksınız.

Dünya genelindeki yapılan incelemeye bakılacak olursa 2010 yılı itibariyle blogcularının,

Birleşik Devletler: 33%

Kuzey Amerika’nın geri kalanı: 38%

Güney Amerika: 2%

Avrupa: 19%

Asya Pasifik: 8%

şeklinde dağıldığını görüyoruz.

Bu araştırma blogcuları 4 kategoriye ayırıyor.

1- Hobi Amaçlı Blogcular

(Sadece eğlence amaçlı yazıp herhangi bir gelir kaygısı taşımayan, başarılarını kişisel tatminle ölçen blogcular)

2009: 72%

2010: 65%

2- Kendi İşinde Çalışan Profesyonel Blogcular

(Kendi şirketleri için blog yazanlar)

57% Bir şirket sahibi olup şirketleri için blog yönetiyorlar

19% Tamamen blogları üzerinden iş yapıyorlar

2009: 9%

2010: 21%

3- Part-time Profesyonel Blogcular

(Gelirlerini desteklemek amacıyla ya da işlerinin bir bölümü olarak blog yazanlar)

2009: 15%

2010: 13%

4- Kurumsal Bloglar

2009: 4%

2010: 1%

– Profesyonel amaçlı blog yazanlar haftada ortalama 10 ya da daha fazla saatlerini bloglarına ayırıyorlar.

Demografik açıdan inceleyecek olursak blogcuların;

33%’ünün gelir düzeyi $75.000, 25%’inin gelir düzeyi ise  $100.000 üzerinde seyrediyor.

66% – Erkek

65% – 18-44 yaşları arasında

79% – Üniversite mezunu

43% – Yüksek lisans mezunu

– Blog yazarlarının 81%’i 2 yıldan uzun bir süredir blog yazıyorlar.

Blog dünyası ve sosyal medya

Profesyonel amaçlı blog yazarlarının Facebook ve Twitter kullanımının daha yaygın olduğunu görüyoruz.

Blogcuların 87%’si Facebook kullanıyor.

81%’i Facebook’u bloglarının tanıtım ve reklamı için kullanıyor.

64%’ü Facebook’u okuyucularla iletişime geçmek için kullanıyor.

45%’i ise Facebook’un blog trafikleri üzerinde geçtiğimiz yıla göre daha etkili olduğunu söylüyor.

Peki bu gruplardan hangileri Facebook’u kendi işleri için pazarlama kanalı olarak kullanıyorlar?

Hobi Amaçlı Blogcular: 15%

Part-time Profesyonel Blogcular: 46%

Kendi İşinde Çalışan Profesyonel Blogcular: 67%

Bir blogcunun sosyal medya üzerinden bloguna aldığı trafik ölçümlerine bakacak olursak oranlar şu şekilde:

Facebook: 28%

Twitter: 26%

Direkt: 25%

Diğer: 8%

Linkedin: 4%

Blogcuların yarısından fazlası Twitter hesapları üzerinden bloglarına link veriyorlar.

34%’lük bir kesim Twitter’ın blog trafikleri üzerinde geçtiğimiz yıla oranla çok daha etkili olduğunu söylüyor.

 

Bir gelir yöntemi olarak blog

Blog yazarlarının 17%’si ilk gelir kaynaklarının blogları olduğunu belirtiyorlar. 51% ise blogları üzerinden düzenli olarak para kazandıklarını belirtiyorlar.

Bloglar üzerinde yapılan reklamlardan elde edilen yıllık gelir miktarı ise şu şekilde:

Tüm blogcular: $42.548

Part-time Profesyonel Blogcular: $14.477

Kendi İşinde Çalışan Profesyonel Blogcular: $122.222

 

Blogcuların blogları üzerinden kazandıkları gelir kaynakları ise şu şekilde belirlenmiş:

Tüm blogcular

40% – Görüntülü reklamlar

39% – Arama reklamları

36% – Sitede yer alan iş ortakları linkleri (affiliate marketing)

15% – Belirli bir konuya yönelik yazması karşılığında kazanılan gelirler

12% – Blog sözcülüğü yapılarak kazanılan gelirler

9% – Etkinliklere katılması karşılığında kazanılan gelirler

8% – Rich media reklamları

8% – Ücretli yazılar

24% – Diğer

19% – Hiçbir gelir oluşturmayanlar

Part-time Profesyonel Blogcular

48% – Görüntülü reklamlar

46% – Arama reklamları

41% – Sitede yer alan iş ortakları linkleri (affiliate marketing)

14% – Belirli bir konuya yönelik yazması karşılığında kazanılan gelirler

16% – Blog sözcülüğü yapılarak kazanılan gelirler

8% – Etkinliklere katılması karşılığında kazanılan gelirler

9% – Rich media reklamları

10% – Ücretli yazılar

23% – Diğer

12% – Hiçbir gelir oluşturmayanlar

Kendi İşinde Çalışan Profesyonel Blogcular

27% – Görüntülü reklamlar

28% – Arama reklamları

29% – Sitede yer alan iş ortakları linkleri (affiliate marketing)

16% – Belirli bir konuya yönelik yazması karşılığında kazanılan gelirler

5% – Blog sözcülüğü yapılarak kazanılan gelirler

11% – Etkinliklere katılması karşılığında kazanılan gelirler

7% – Rich media reklamları

4% – Ücretli yazılar

25% – Diğer

31% – Hiçbir gelir oluşturmayanlar

 

Kaynak: Grasshopper Group